Skip to contentSkip to navigation
@

Täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä!x

Kiitos!x

Kiitos viestistäsi!

F-Secure

Lippulaivan myynti kasvuun markkinoinnin automaatiolla

  • kampanja
  • markkinointiautomaatio
fsecure
haaste

Haaste

F-Securella oli haasteena vuonna 2016 markkinoida mittavasti yhtä lippulaivatuotteistaan, Protection Service for Business (PSB) -tietoturvaratkaisua, kaikilla tärkeillä kasvualueillaan. Kohderyhminä olivat nykyiset ja uudet loppukäyttäjät sekä nykyiset ja uudet jälleenmyyjät. Tavoitteena oli lisätä PSB:n myyntiä sekä saada nykyiset jälleenmyyjäkumppanit päivittämään uuteen, kehittyneeseen hallintaportaaliin myynnin parantamiseksi.

Ratkaisu

Markkinointiautomaatioon perustuva kampanja toteutettiin 20 maassa eri puolilla maailmaa, 14 eri kielellä. ID BBN vastasi kampanjasuunnittelusta, visuaalisesta suunnittelusta, sisällöstä ja kaikesta Eloqua-järjestelmän hyödyntämisestä. Eri ostajapersoonille räätälöidyillä sähköpostiviesteillä ohjattiin kävijöitä kampanjasivuille, missä oli tarjolla kohderyhmäkohtaisia testisovelluksia ja kyselyitä. Kampanjaan sisältyi webinaareja eri kielillä sekä mahdollisuus ilmaiseen ohjelmistokokeiluun. Kokeilujakson viestintää tuettiin omalla Eloqua-ohjelmalla. Viesteissä painotettiin muodon ja toiminnallisuuden yhteyttä sekä uudenlaista, parempaa käyttäjäkokemusta.

haaste
tulokset f-secure

Tulokset

Vuoden 2016 loppuun mennessä lähes 100 % nykyisistä kumppaneista oli siirtynyt käyttämään uutta hallintaportaalia. Kampanjan sähköpostiviestien hyvät avaus- ja klikkausprosentit kertoivat viestien saavuttaneen tehokkaasti kohteensa niin jälleenmyyjien kuin loppuasiakkaidenkin parissa. Aktiivisten jälleenmyyjien määrä kasvoi 14 % edellisvuodesta. Kaiken kaikkiaan PSB-ohjelmiston myynti kasvoi 25 % vuonna 2016. Tästä voidaan kiittää markkinoinnin automaation tehokasta käyttöä.

Case pöyry

Eloqua-integraatio CRM-järjestelmään

  • integrointi
  • markkinointiautomaatio

Haaste

Konsultointi- ja suunnitteluyritys Pöyry halusi muuttaa kylmät soitot lämpimiksi, eli markkinoinnilta toivottiin myynnille parempia ja valmiimpia liidejä. Ennestäänkin oli tehty jonkin verran kohdennettua markkinointia, mutta vanhoilla työkaluilla kohderyhmien toiminnasta tai kiinnostuksen kohteista ei saatu mitään tietoa.

Ratkaisu

CRM-järjestelmä Salesforceen integroitiin markkinoinnin automaatiojärjestelmä Oracle Eloqua. Integrointi hoitui sujuvasti ID BBN:n ammattitaidolla. Nyt Pöyryn markkinointi pystyy mm. seuraamaan tarkasti liidien toimintoja, tunnistamaan eri kohderyhmien kiinnostuksen kohteet ja räätälöimään kullekin kohderyhmälle sopivaa sisältöä, joka ohjaa kohti ostovalmiutta.

Tulokset

Eloquan käyttöönotto ja ensimmäiset kampanjat saivat aikaan tuntuvia tuloksia. Markkinoinnin luomien liidien arvo Pöyryn Pohjois-Euroopan toiminnoissa kasvoi reilusti edellisvuoteen verrattuna. Kauppaan johtaneiden liidien arvo puolestaan moninkertaistui edellisvuodesta.

Case Atea

Smartsign-konseptin sähköpostikampanja

  • kampanja
  • markkinointiautomaatio

Haaste

IT-infrastruktuurin toimittaja Atea halusi korostaa tarjontansa monipuolisuutta brändäämällä uuden Digital Signage -palvelukonseptin. Atean palveluun yhdistettiin Smartsignin ohjemisto ja Samsungin infonäytöt. Palvelukonseptista viestittiin sähköpostikampanjalla, jonka tavoitteena oli tuplata infonäyttöratkaisujen myynti ja tavoittaa uusia asiakassegmenttejä perinteisten IT-asiakkaiden lisäksi.

haaste
haaste

Ratkaisu

ID BBN:n suunnittelema ja toteuttama sähköpostikampanja suunnattiin kahdelle pääkohderyhmälle: hotelleille ja ketjumyymälöille. Kampanja koostui kahdesta herättelyviestistä kullekin segmentille, dynaamista sisältöä tarjoavasta kampanjasivusta ja kahdesta jalostusviestistä. Kontakteja ohjattiin kohti ostopäätöstä kertomalla aluksi käytännöllisesti palvelun toimialakohtaisista hyödyistä ja mahdollisuuksista, jakamalla asiakaskeissejä ja tarjoamalla ladattavaa ostajan opasta. Jalostusviesteissä kontakteja rohkaistiin suoremmin ottamaan yhteyttä ja korostettiin kilpailukykyisiä hintoja.

Tulokset

Kampanja ylitti kaikki odotukset. Liidien määrä oli moninkertainen verrattuna perinteisiin markkinointitoimiin. Myynti kasvoi tuntuvasti ja koko kampanjan ROI oli erinomainen.

visma

Case Visma

Markkinoinnin ja myynnin tehokas täyskäännös

  • kampanja
  • markkinointiautomaatio
  • markkinointiohjelma

Haaste

Visma Software Oy tarjoaa taloushallinnon ohjelmistoja ja toiminnanohjausjärjestelmiä, sekä on-premise- että SaaS-ratkaisuina.
Yritys hakee kasvua pienten ja keskisuurten asiakkaiden keskuudessa suoralla asiakashankinnalla, jälleenmyyjäverkostolla ja tilitoimistojen kumppaniverkostolla.

Tilitoimistosegmentissä yrityksen tavoitteena on laajentaa tilitoimistojen kumppaniverkostoa ja SaaS-pohjaisen Visma Fivaldi -ohjelmiston käyttäjien määrää sekä tiivistää yhteistyötä olemassa olevien tilitoimistokumppanien kanssa kertomalla uudistetun kumppaniohjelman hyödyistä ja toimintamallien muutoksesta.

Tavoitteena loppuvuodelle 2016 oli siirtää markkinoinnin fokus massapostituksesta suunnitelmalliseen ja hallittuun markkinoinnin automaatioon, joka palvelisi sekä potentiaalisten että olemassa olevien asiakkuuksien tarpeita.
Visma Softwarella oli hallussaan hyvä määrä sisältöä ja dataa, mutta sen käyttöä ei ollut systemaattisesti suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi.

haaste
ratkaisu

Ratkaisu

ID BBN:n rakentama, ostajapersooniin perustuva ja sisältöön painottuva markkinointiohjelma toi suuren muutoksen Visma Softwaren markkinoinnin ja myynnin toimintaan.
Aiemmin hajanaisesti rakennetut kampanjat siirrettiin pitkäjänteiseen tapahtumaketjuun, joka ulottui potentiaalisten asiakkaiden huomion tavoittamisesta aina uskollisten tilitoimistokumppaneiden palvelemiseen.

Tavoiteltu kohderyhmä segmentoitiin kahdentyyppiseen ostajapersoonaan (konservatiivinen ja uudistushaluinen) ja ohjattiin Visma Suunta -sisältöhubiin, joka tarjoaa dynaamista sisältöä ostajapersoonan tarpeiden mukaan.

Toimintojensa perusteella kukin kävijä ohjataan jalostuskampanjaan, jossa aluksi herätellään kiinnostusta hyödyllisellä sisällöllä ja ostovalmiuden lähestyessä siirrytään suorempiin viesteihin,
joiden sisältö määräytyy tilitoimiston nykytilanteen mukaisesti, joko pilvipohjaisen ohjelmiston etujen esittelyyn tai kumppanuusohjelman etujen konkretisointiin.
Visma Suunta -sisältöhubi ja viestintä toteutettiin Eloqua-järjestelmällä.

Tulokset

Tilitoimistosegmenttiin rakennettu ohjelma on saavuttanut kohderyhmänsä todella tehokkaasti ja loistavin tuloksin. Kokonaisuudessaan vuosi 2016 oli Visma Softwaren liidituotannossa onnistunut ja kunnianhimoinen, ylittäen kaikki tavoitteet kirkkaasti ja ennätyksiä rikkoen.

HALUATKO NÄHDÄ LISÄÄ?

Tutustu myös aikaisempiin asiakascaseihimme!