Hyppää sisältöön

Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Käyttöehdot

ID BBN ylläpitää tätä verkkosivustoa palveluna asiakkailleen ja markkinoinnista kiinnostuneille. Seuraamme sivuilla tapahtuvaa liikennettä ja käyttäjien käyttäytymistä. Jos et tätä hyväksy, poistu sivustolta.

Käyttämällä ID BBN:n verkkosivustoa hyväksyt seuraavat ehdot. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä käytä sivustoa.

Lue nämä käyttöehdot huolella ennen sivuston käyttämistä.

Sisällön paikkansapitävyys

Tällä sivustolla annetut tiedot ja asiakirjat annetaan käyttäjien käyttöön ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta tai mitään kaupankäynnin kohteeksi soveltuvuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta tai oikeuksien loukkaamattomuutta koskevaa takuuta. ID BBN tekee kaiken kohtuullisesti oletettavan voidakseen tarjota sivustollaan tarkkoja ja ajantasaisia tietoja, mutta se ei kuitenkaan takaa millään tavalla tietojen todenperäisyyttä tai täydellisyyttä. ID BBN voi ajoittain lisätä, muuttaa, parantaa tai päivittää sivustolla olevia tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ID BBN ei ota mitään vastuuta mistään sivuston sisällön virheistä tai mistään pois jätetyistä tiedoista. ID BBN ei takaa, että verkkosivusto tai sitä ylläpitävät palvelimet eivät sisällä mitään viruksia tai muita haitallisia elementtejä.

Käyttöoikeus ja tekijänoikeudet

ID BBN antaa sivuston käyttäjälle oikeuden tarkastella, julkaista, kopioida, ladata ja tulostaa sivustolla olevia asiakirjoja seuraavin rajoituksin: asiakirjoja saa käyttää vain henkilökohtaisiin, muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tiedonhaun yhteydessä, eikä asiakirjoja saa muokata. ID BBN:n sekä artikkelin kirjoittajan nimi on mainittava ja artikkelin yhteyteen on lisättävä sähköisessä julkaisussa linkki alkuperäiseen artikkeliin ja painetussa muodossa osoite. Uudelleen julkaisijan on huomioitava mahdollisen kolmannen osapuolen tekijänoikeudet. ID BBN ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sisältöön kohdistuneista tekijänoikeusloukkauksista (esim. kuvat ja tekstit).

Tavaramerkit

ID BBN:n tavaramerkkejä käytetään ID BBN:n tuotteiden ja palveluiden tunnisteina osoittamaan, kenen tuottamia kyseiset tuotteet ja palvelut ovat. ID BBN:n tavaramerkkejä saa käyttää rehellisesti markkinointi- ja mainosmateriaaleissa sekä viitattaessa ID BBN:n tuotteisiin ja palveluihin (esimerkiksi lehtiartikkelissa) ilman ID BBNn lupaa sillä edellytyksellä, että tavaramerkkejä käytetään normaalien tavaramerkkien käyttötapojen mukaisesti ja niiden omistaja ilmoitetaan selkeästi. Jos tavaramerkkejä halutaan käyttää jossakin muussa yhteydessä tai muulla tavalla, siihen on hankittava ID BBN:n suostumus. Jos käyttäjä ei ole varma, tarvitaanko tiettyyn käyttöön ID BBN:n lupaa vai ei, käyttäjän tulee tarkistaa asia ID BBN:n viralliselta edustajalta.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Tällä sivustolla voi olla linkkejä tai viittauksia muihin verkkosivustoihin, joita ID BBN ei hallinnoi. ID BBN:n ei kanna minkäänlaista vastuuta tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai mistään tällaisilla linkitetyillä sivustoilla olevista linkeistä. Tällaiset linkit on tarkoitettu vain käyttäjien avuksi eivätkä ne tarkoita sitä, että ID BBN tukisi millään tavalla linkitetyn sivuston sisältöä tai palveluntarjoajaa. ID BBN ei ole missään tilanteessa vastuussa tälle sivustolle linkitettyjen kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai kyseisten kolmansien osapuolten toimista

Evästeet

Evästeet ovat Internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää Internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. ID BBN:n Internet-sivuilla käytetään evästeitä. Mikäli ette hyväksy evästeiden käyttöä, voitte sulkea evästeet Internet-selaimenne turvallisuusasetuksista. Huomioikaa kuitenkin, että tietyt toiminnot Internet-sivustoilla vaativat, että hyväksytte evästeet.

Materiaalien toimittaminen

ID BBN:lle ei tule lähettää tämän sivuston kautta mitään luottamuksellista tai omistusoikeuksien alaista tietoa. Käyttäjän tulee huomioida, että kaikkea sivuston kautta ID BBN:lle lähetettyä materiaalia käsitellään ei-luottamuksellisena. Jos käyttäjä lähettää ID BBN:lle tietoja tai materiaalia tämän sivuston kautta, käyttäjä antaa ID BBN:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, kopioida, näyttää, suorittaa, muuntaa, siirtää ja jaella kyseisiä tietoja tai materiaalia sekä vapaan oikeuden käyttää mitä tahansa missä tahansa tarkoituksessa lähetettyjä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita. ID BBN ei kuitenkaan julkaise lähettäneen käyttäjän nimeä tai muutoin julkaise sitä tietoa, että käyttäjä on lähettänyt ID BBN:lle sivuston kautta tietoja tai materiaalia, ellei: (a) ID BBN saa käyttäjältä oikeutta käyttäjän nimen käyttöön; (b) ID BBN ilmoita ensin käyttäjälle, että tämän sivuston tiettyyn osaan lähetetyt tiedot tai materiaali julkaistaan tai niitä käytetään muutoin käyttäjän nimen yhteydessä tai (c) laki edellyttää ID BBN:ää julkaisemaan käyttäjän nimen. Tämän sivuston kautta ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tehdä varsinaista liiketoimintaa ID BBN:n kanssa, joten näitä käyttöoikeusehtoja lukuun ottamatta mitään sivustolla tehtyjä toimia ei voida pitää minkäänlaisena sopimuksena ID BBN:n ja sivuston käyttäjän välillä.

Vastuuvapauslauseke

Käyttäjä käyttää tätä sivustoa omalla riskillään. ID BBN, sen tavaran- tai palveluntoimittajat tai mikään muu kolmas osapuoli, joka on osallistunut tämän verkkosivuston sisällön luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen, ei ole missään olosuhteissa minkään lainsäädännön nojalla vastuussa käyttäjälle tai kenellekään muulle osapuolelle koituneista välittömistä vahingoista, välillisistä vahingoista, erikoisvahingoista, seuraamuksen luonteisista korvauksista, oheisvahinkojen korvauksista, liitännäisvahingoista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä. Verkkosivustoilla oleva tieto saattaa sisältää esimerkiksi viruksia tai ohjelmavirheitä. ID BBN ei ole vastuussa mistään lähettämiensä tai vastaanottamiensa tietojen luvattomasta muuttamisesta, viruksista, ohjelmavirheistä eikä mistään niiden seurauksista.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näitä käyttöehtoja hallinnoidaan ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki näistä käyttöehdoista tai tämän sivuston käytöstä johtuvat erimielisyydet ratkaistaan suomalaisissa tuomioistuimissa, joiden tuomiovallan käyttäjä hyväksyy näiden käyttöehtojen noudattamiseen sitoutuessaan.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Idea Development ID Oy
Läntinen Rantakatu 3, 20100 Turku
02 81450600
info@idbbn.fi

(jäljempänä ”me” tai ”ID BBN” tai ”yritys”)


2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Henrik Lagercrantz
Läntinen Rantakatu 3, 20100 Turku
041 468 6839
henrik.lagercrantz@idbbn.fi


3. Rekisterin nimi

ID BBN Markkinointirekisteri


4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen tai näiden kehittäminen palautteen keräämisen muodossa,
yrityksen liiketoiminnan menekinedistäminen
sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
asiakassuhteemme hoitaminen
asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
ID BBN:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden sähköinen ja suoramarkkinointi,
relevantin mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa
Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita ja kumppaneita. Alihankkijoihin lukeutuvat muun muassa kiinteässä kumppanuussuhteessa kanssamme toimivat freelancerit, kyselytytkimuksien toteuttajat, joiden kanssa henkilötietojen käsittelystä on selkeät allekirjoitetut kirjalliset sopimukset.

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, asiakkuuden statusta. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

Järjestämme satunnaisesti omaan markkinointiimme liittyviä, B2B-asiakkaillemme suunnattuja kilpailuja ja arpajaisia. Kilpailuun tai arvontaan osallistuvan tulee hyväksyä tällä sivulla kerrotut käyttöehdot.


5. Mitä tietoja käsittelemme?

ID BBN ei tee kauppaa yksityisten ihmisten kanssa. Tämä on huomioitava seikka myös henkilörekisterien suhteen. Henkilötietoja käsitellään yritystoiminnan näkökulmasta – henkilön toimiessa yrityksen edustajana. Tämä ei kuitenkaan poista sitä seikkaa, että yrityksen on noudatettava Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen ja kansallisten sääntöjen määräyksiä.

Käsittelemme markkinointirekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn, kuten uutiskirjeiden tilaajien tai koulutettavien, henkilötietoja:

rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, ammatti, rooli yrityksessä, äidinkieli;
rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero*, ja sosiaalisen median tunnisteet (handle);
yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus*, toimiala ja yhteys- ja laskutushenkilöiden nimet sekä yhteystiedot*;
mahdollista asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista*, muut asiointitiedot. Lisäksi esim. yrityksen maksupalvelu- ja tilitiedot* ja henkilön suhdetta yritykseen kuvaava tunniste.
Sähköisten kanavien käyttäytymis- ja aktiviteettitiedot, kuten Verkkosivuvierailut ID BBN:n verkkosivustoilla, henkilön suorittamat aktiviteetit yrityksen verkkosivustoilla, kuten dokumenttien lataukset, katsotut sivut, lomakkeiden täytöt jne. sekä ID BBN:n markkinointisähköpostien lähetys-, avaus-, ja klikkaushistoria.
Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.


6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä rekisteröidyltä itseltään, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta, kuten Dun&Bradstreetin, Asiakastieto Oy:n ja Fonecta Profinder B2B -tietokannasta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.


7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita ja kumppaneita. Alihankkijoihin lukeutuvat muun muassa kiinteässä kumppanuussuhteessa kanssamme toimivat freelancerit, kyselytytkimuksien toteuttajat, ID BBN:n osin tai kokonaan omistamat muut yritykset, joiden kanssa henkilötietojen käsittelystä on selkeät allekirjoitetut kirjalliset sopimukset.

Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Siirrämme henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle, ID BBN:n käyttämän Oraclen pilvipalvelutuotteen instanssin tietokantojen sijaitessa siellä. Tietoja EU:n ulkopuolella käsittelee Oracle America, Inc. joka rekisteröityi aktiivina Privacy Shield Framevorkiin: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000181AAA&status=Active
Olemme huolehtineet siirtyyn liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.


8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan kaikissa käsittelyn vaiheissa alkaen tietojen keräämisestä ja päättyen tietojen tuhoamiseen. Henkilötietojen käsittelystä on määritelty yrityksen tietoturvapolitiikassa.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Kaikki niiden henkilöiden henkilötiedot, jotka eivät ole osoittaneet aktiivisuutta ID BBN:n viestintään (minimissään avanneet sähköpostin), poistetaan automaattisesti 2 vuoden kuluttua viimeisestä aktiviteetista. Muissa tapauksissa henkilötiedot poistetaan vain henkilön itsensä niin pyytäessä.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.


9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Kaikki suoramarkkinointimme hyödyntää profilointia, joten halutessasi harjoittaa tätäoikeuttasi, sinun tulee tehdä pyyntö markkinointiviestinnän lopettamisesta. Tämän voit tehdä ID BBN:n sinulle lähettämän suoramarkkinointisähköpostin alareunassa olevastan linkin takaa löytyvästä tilaustenhalintasivultamme.


10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Mitä henkilötietovarantoja yrityksen hallussa on

Yrityksen hallussa on henkilöiden kontaktitietoja, jotka liittyvät yrityksen markkinointiin sekä yrityksen asiakkuuksiin liittyvien henkilöiden kontaktitietoja.

Tiedot sijaitsevat kahdessa pilvipalvelujärjestelmässä:

Oracle Eloqua -pilvipalvelujärjestelmä

Visma Severa ERP-pilvipalvelujärjestelmä

Tiedon luonne:

Nimi ja yhteystiedot
Yritys, jota henkilö edustaa
Käyttäytymistietoa, esimerkiksi:

Verkkosivuvierailut yrityksen verkkosivustoilla
Henkilön suorittamat aktiviteetit yrityksen verkkosivustoilla, kuten dokumenttien lataukset, katsotut sivut, lomakkeiden täytöt jne.

Miten tietosuojaperiaatteet on otettu huomioon

Yritys ei tee kauppaa yksityisten ihmisten kanssa. Tämä on huomioitava seikka myös henkilörekisterien suhteen. Henkilötietoja käsitellään yritystoiminnan näkökulmasta – henkilön toimiessa yrityksen edustajana. Tämä ei kuitenkaan poista sitä seikkaa, että yrityksen on noudatettava Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen ja kansallisten sääntöjen määräyksiä.

Markkinointitarkoituksissa käytettävästä henkilötietojen automaattisesta käsittelystä on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle ja laadittu ajantasainen rekisteriseloste. ERP:n osalta tai työntekijärekisterin osalta rekisteriselostetta ei ole tehty koska rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen tai jäsenyyden vuoksi asiallinen yhteysrekisterinpitäjän toimintaan.

Tietoja käytetään yrityksen liiketoiminnan menekinedistämistarkoituksissa, jaettaessa tietoa yrityksen palveluista ja tuotteista tai tehtäessä markkinakartoituksia, -tutkimuksia tai -selvityksiä. Kyseessä on siis keskeisesti suoramarkkinointitoiminta.

Koska keskeisenä viestintätapana on sähköposti, henkilörekisteristä poistetaan vanhentuneet tiedot palautuneiden (bounce back) sähköpostitietojen perusteella eli silloin kun vastaanottajan sähköposti ei enää ole toiminnassa.

Kaikki ne henkilötiedot, jotka eivät ole osoittaneet aktiivisuutta yrityksen viestintään (minimissään avanneet sähköpostin), poistetaan automaattisesti 2 vuoden kuluttua. Muissa tapauksissa henkilötiedot poistetaan vain henkilön itsensä niin pyytäessä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilöllä on oikeus tarkastaa kaikki henkilörekisteriin talletetut, itseä koskevat tiedot. Henkilöllä on oikeus tietojen oikaisemiseen sekä oikeus tietojen poistamiseen eli niin kutsuttu oikeus tulla unohdetuksi.

Henkilöllä on myös oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, jolloin yrityksellä on oikeus säilyttää tietoja, muttei muutoin käsitellä niitä ilman rekisteröidyn suostumusta.

Henkilöllä on myös oikeus pyytää yritystä siirtämään häntä koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot on voitava siirtää jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa

Jos yrityksellä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, yritys voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Yritys toimittaa henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa viimeistään kuukauden kuluessa.

Toimintaan liittyvät henkilötietovirrat

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen.

Asetuksen mukaan suostumus on annettava selkeästi suostumusta ilmaisevalla toimella, kuten kirjallisella, sähköisellä tai suullisella lausumalla. Lausumasta on käytävä ilmi rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.

Suostumuksen on katettava kaikki käsittelytarkoitukset. Suostumusta ei voi antaa vaikenemalla, valmiiksi rastitetuilla ruuduilla tai jättämällä jonkin toimen toteuttamatta.

Jos rekisteröidyn on annettava suostumuksensa sähköisen pyynnön perusteella, pyynnön on oltava selkeä ja tiiviisti esitetty, eikä se saa tarpeettomasti häiritä sen palvelun käyttöä, jota varten se annetaan. Asetuksessa suostumukselle on annettu henkilötietolakia tarkempia kriteereitä, ja lisäksi on huomioitava, että rekisterinpitäjää koskeva osoitusvelvollisuus koskee myös suostumuksen olemassaoloa.

Miten tietoturvasta on huolehdittu

Henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan kaikissa käsittelyn vaiheissa alkaen tietojen keräämisestä ja päättyen tietojen tuhoamiseen.

Yrityksellä on tietosuojavastaava, jolla on ammattipätevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä. Hänen tehtäviinsä kuuluu tietoturvaan liittyvä henkilötietojen käsittelyn seuraaminen ja valvonta.

Osana henkilötietojen käsittelyn suunnittelua yritys on suunnitellut prosessit myös mahdollisten tietoturvaloukkausten varalle. Tietoturvaloukkaustapauksissa yritys tekee loukkausta koskevan ilmoituksen valvontaviranomaiselle mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta.

Tietoja EU:n ulkopuolella käsittelee Oracle America, Inc. joka rekisteröityi aktiivina Privacy Shield Framevorkiin:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000181AAA&status=Active

Henkilötietojen käsittelystä on määritelty yrityksen tietoturvapolitiikassa.

Miten henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskienhallinta on toteutettu

Henkilötietojen riskienhallinta on määritelty yrityksen tietoturvapolitiikassa.

Search