Hyppää sisältöön

Markkinoinnin automaation perusteet

Olemme koonneet helppolukuiseen oppaaseen perustiedot markkinoinnin automaatiosta – käytännön esimerkkejä unohtamatta

Miten yrityksen kannattaa hyödyntää markkinoinnin automaatiota?

Markkinoinnin automaatio eri muodoissaan on osa yhä useamman yrityksen markkinointia. Kyse ei olekaan enää siitä, kannattaako yritysten käyttää automaatiota, vaan siitä, miten yrityksen kannattaa automaatiota hyödyntää.

Markkinointiautomaatio kokoaa yhteen järjestelmään toiminnot, joita suuri osa yrityksistä on käyttänyt jo pitkään, varsinkin B2B-markkinoinnissa: sähköpostimarkkinoinnin, verkkosivujen analytiikan, kampanjasivujen ylläpidon, tekstiviestit, markkinointirekisterin hallinnan, nettilomakkeiden ylläpidon sekä asiakkuudenhallinnan (CRM) järjestelmät.

Lataa opas

Tehokas työkalu

Markkinoinnin automaatiossa ei ole kyse pelkästä järjestelmästä vaan kokonaisvaltaisesta markkinoinnin ja myynnin toimintatapojen muutoksesta, jossa järjestelmä on tehokas työkalu.

Markkinoinnin automaatio -opas antaa sinulle hyvät perustiedot ja valmiudet oppia aiheesta lisää. Luettuasi Markkinoinnin automaation perusteet tiedät, miten järjestelmiä hyödynnetään B2B-markkinoinnissa ja mitä sanoilla liidi, nurturointi ja sähköpostimarkkinointi tarkoitetaan automaatiomaailmassa.

Lataa opas

Markkinoinnin automaatio -opas, sisällysluettelo

Johdanto

Modernin markkinoinnin murros
Muuttunut ostoprosessi
Tietokeskeinen markkinointi
Mitä markkinoinnin automaatio tarkoittaa?
Myynnin hylkäämät liidit uudestaan lämpimiksi
Hyvästit kylmäsoitoille

Miksi markkinoinnin automaatio kannattaa?

Automaation hyödyt markkinoinnille
Automaation hyödyt myynnille
Automaation hyödyt johdolle
10 haastetta, joihin markkinoinnin automaatio vastaa

Markkinointiautomaation toiminnot ja osa-alueet

Markkinointitietokannan hallinta
Markkinointiresurssien hallinta
Kampanjoiden automatisointi
Analytiikka ja raportointi Liidituotanto
Esimerkki liidien luokitteluprosessista

5 haastetta, jotka taklaat markkinoinnin automaation avulla

1. Markkinointi ja myynti ovat erillisiä prosesseja Markkinoinnin automaatio kannustaa myyntiä ja markkinointia tekemään yhteistyötä – myynti saa automaation ansiosta laadukkaita liidejä ja markkinointi puolestaan näkee, kuinka liidit muuntuvat euroiksi. Yhteinen tavoite sitouttaa yhteistyöhön.

2. Yrityksen järjestelmät eivät keskustele keskenään Yritykset käyttävät lukuisia asiakastiedon hallintaan ja ylläpitoon tarkoitettuja järjestelmiä. Ne eivät välttämättä keskustele keskenään, ja niiden käyttäjät ja ylläpitäjät istuvat eri puolilla organisaatiota. Markkinoinnin automaatiojärjestelmällä on mahdollista kerätä markkinoinnin käyttöön tietoa useista eri tietolähteistä ja yhdistellä sitä yksilöllisen ja oikea-aikaisen markkinoinnin toteuttamiseksi. Automaatio tuottaa myös tietoa markkinoinnin toimenpiteistä ja tehosta asiakkuudenhallinnan järjestelmään. Sen avulla myynti ja johto voivat arvioida markkinointitoimenpiteiden tuottavuutta ja nähdä, minkälainen rooli markkinoinnilla on tuloksen syntymisessä.

3. Kohderyhmien luominen on hankalaa Markkinoinnin automaatio kerää käyttäjistä reaaliaikaista aktiivisuustietoa ja noutaa tietoa muun muassa asiakkaan myyntitapahtumista. Yhdistämällä aktiivisuus- ja myyntitiedon kontaktin taustatietoihin voi yksityiskohtaisesti rajattuja kampanjakohderyhmiä luoda hetkessä.

4. Kampanjakoordinointi vie aikaa Kampanjatyökalun avulla monivaiheisten kampanjoiden rakentaminen on helppoa ja nopeaa. Esimerkkinä tapahtumakampanja, joka lähettää automaattisesti a) muistutusviestin niille, jotka eivät ole reagoineet aiempaan tapahtumakutsuun, ja b) ajastetut muistutukset tapahtumaan jo ilmoittautuneille. Kun kampanja käynnistetään, lähetykset hoituvat automaattisesti.

5. Kampanjoiden systematisointi on työlästä Markkinoinnin automaatio mahdollistaa kampanjoiden, viestien ja sisältöjen vertailun. Tulokset säilyvät järjestelmässä, jolloin niitä voidaan vertailla tehokkaimman toimintamallin löytämiseksi. Parhaiten toimivia malleja voidaan kopioida uusien kampanjoiden pohjaksi.

Lataa opas

Markkinoinnin automaatio helpottaa myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä

Markkinoinnin automaation tarjoamien seurantamahdollisuuksien avulla markkinointi pystyy osoittamaan, kuinka paljon yksittäinen sähköpostikampanja tai mediabanneri on tuottanut myyntiliidejä – tai mikä on yksittäisen median tuottama myynti euroissa. Myynti vuorostaan näkee omista järjestelmistään, millä sivuilla yksittäinen prospekti on vieraillut ja mihin kampanjoihin hän on reagoinut. Myynti voi tämän tiedon perusteella suunnitella yhteydenottonsa sisällön sellaiseksi, että se vastaa liidin tarpeita.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmät tarjoavat erilaisia työkaluja ja näkymiä kampanjatiedon ja kontaktien aktiivisuuden raportointiin. Kaikki markkinoinnin automaatiojärjestelmät tarjoavat yksityiskohtaista tietoa sähköpostiviestien tehokkuudesta, lomakkeiden täytöstä, kampanjasivuvierailuista ja muista markkinointiresursseista. Tapa, jolla raportit esitetään, niiden muokattavuus, saavutettavuus ja määrä vaihtelevat eri järjestelmissä. Joissain järjestelmissä aktiivisuusraportti on mahdollista integroida suoraan myynnin järjestelmiin, ja osa järjestelmistä voidaan määrittää lähettämään automaattisia raportteja vastaanottajien sähköpostiin.

Tehokas ja selkeä seuranta auttaa markkinointia analysoimaan kampanjoiden tehokkuutta omasta ja myynnin näkökulmasta, ja näin ollen kampanjoita on helppo tehostaa ja monistaa.

Lataa opas

Lataa opas

Luettuasi Markkinoinnin automaation perusteet -oppaan tiedät, miten markkinoinnin automaatiojärjestelmät toimivat, miten automaatiolla voidaan tehostaa markkinointia, myyntiä ja raportointia ja mitä asioita sinun tulee pohtia suunnitellessasi automaatiojärjestelmän hankintaa.

Search