Hyppää sisältöön

Case S-market – viikonloppuasiointi lisääntyi dataohjautuvan kasvumarkkinoinnin avulla

S Group Makumatka

Haaste

S-ryhmän asiakaskäyttäytymisdata osoitti, että S-marketin viikonloppuasioinnissa olisi kasvunvaraa. Tavoitteeksi asetettiin viikonloppumyynnin kasvattaminen S-marketeissa.

S-marketin kasvutiimille annettiin vapaat kädet ratkaista liiketoimintahaaste. Se valitsi aidosti dataohjatuvan toimintamallin, jossa markkinointiohjelman jokaista vaihetta suunnittelusta toteutukseen ohjasi datasta saatu näkemys.

S Group weekend sales

Ratkaisu

Viikonloppuasioinnin aktivointiin ja myynnin kasvuun tähtäävän markkinointiohjelman ydin perustui datan avulla tehtyyn tarkkaan kohdennukseen ja segmentointiin. Analysoidun potentiaalinsa perusteella kohderyhmään valikoitui S-marketeissa arkisin asioivat asiakkaat ja kilpailijoilla asioivat, S-marketien vaikutusalueilla asuvat kuluttajat. Luova idea vei asiakkaat Makumatkalle kuukausittain vaihtuvien teemojen myötä.

SOK Media toteutti S-marketin Makumatkan yhteistyökumppaneidensa kanssa. ID BBN vastasi projektissa markkinoinnin automaatiosta, datasta ja analytiikasta.

Markkinointiohjelma perustui jatkuvalle kokeilulle. Data paljasti sekä hyvin että huonosti toimivat ratkaisut ja sisällöt, ja sen mukaan kokeiluista joko luovuttiin tai niihin satsattiin. Datan perusteella menestyksekkäimmiksi osoittautuneet taktiikat valittiin ehdolle automatisoitaviksi, jatkuviksi markkinointiohjelmiksi.

Markkinoinnissa hyödynnettiin markkinoinnin automaatiota, ostettua ja orgaanista sosiaalista mediaa, display-mainontaa, uutiskirjeitä, radioyhteistyötä ja Yhteishyvä.fi:n digiadvertoraaleja.

Viestit ohjasivat Yhteishyvän reseptien pariin.

Myynnin kasvuun tähtäävässä operaatiossa kaikki päätökset haluttiin tehdä dataperusteisesti. Lähes kaikkia valintoja kohderyhmistä sisältöihin ja kanavapainotuksiin ohjasi aluksi jo olemassa ollut, pitkällä aikavälillä kerrytetty data. Operaatioiden käynnistyessä päätöksiä ohjasi myös uusien markkinointitoimenpiteiden tuottama data.

 

 

 

S Group Makumatka

Tulokset

Tulokset validoitiin tilastollisin menetelmin. Ne osoittavat, että tiimin kyky vaikuttaa myyntiin positiivisesti kasvoi sitä mukaa, kun opit karttuivat tekemisen myötä ja toimenpiteitä optimoitiin rikkaaseen dataan nojaten.

Dataa hyödyntämällä SOK pystyy tekemään kohdistettua ja personoitua viestintää, joka heijastuu suoraan asiakaskokemukseen. Jatkossa asiakas saa juuri sen S-marketin viestintää, jota hän käyttää eniten. Markkinointiviestien sisällöt pystytään laatimaan yksilöllisesti asiakkaan kulutustottumusten mukaan.

”Asiakasomistajiamme on 2,4 miljoonaa. He odottavat palvelevaa ja inspiroivaa markkinointiviestintää ja luottavat siihen, että pystymme vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Haluamme olla tämän luottamuksen arvoisia.”

Johanna Koskela, Marketing Automation and Growth Marketing Lead, SOK

 

Search