Hyppää sisältöön

Tehoa Google Ads -mainontaan testauksella – case Fujitsu

Haaste

Maailmanlaajuisesti arvostettu IT-alan brändi Fujitsu tunnetaan luotettavista, tehokkaista laitteista, joita tarjotaan sekä kuluttajille että yrityksille. Suomen markkinoilla tunnettuus B2B:n osalta nähtiin kuitenkin liian heikoksi, ja siksi oikean kohdeyleisön tavoittavaa avainsanamainontaa lähdettiin luomaan Google Adsin avulla.

Lisähaasteeksi muodostui se, että valtaosaa avainsanamainontaan valituista termeistä käytetään myös kuluttajamarkkinoilla. Avainsanamainosten kohdentaminen on yleisiä termejä käytettäessä vaikeaa.

Ratkaisu

Rakensimme Fujitsun kanssa yhteistyömallin, jossa Fujitsu antoi meille tiedot termeistä, joilla he haluaisivat nousta esille. Varsinainen työ lähti liikkeelle mainostilin siivoamisesta ja kampanjoiden rakentamisesta mainosryhmineen.

Alkuvaiheen jälkeen lähdimme kehittämään eri mainoksia iteratiivisen testauksen avulla, suljimme pois termejä ja teimme tällä tavoin mainoksista paremmin kohdeyleisönsä tavoittavia.

Testaamme avainsanoja ja mainosversioita jatkuvasti erilaisilla menetelmillä. Olemme saaneet optimoitua yleisesti kuluttajakäytössä olevia avainsanoja siten, että ne palvelevat nimenomaan yrityksiä ja työkäyttäjiä.

Yhteistyö perustuu molemminpuoliseen luottamukseen: ID BBN toimii Fujitsun kumppanina ja tilin jatkuva kehitys perustuu yhteistyöhön.

Jo suoritettuja että suunniteltuja toimenpiteitä käydään Fujitsun kanssa läpi kuukausittain. Käytännössä tämä tarkoittaa vapautta toteuttaa erilaisia testejä, muuttaa mediabudjettia sekä kehittää tiliä eri keinoin. Fujitsu on aina tietoinen toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta.

Tulokset

Tulokset puhuvat puolestaan: CTR nousi katkeamattomasti läpi vuoden 2019, tuplaantui ja jatkoi yhä kasvuaan. Nyt se ylittää alalle asetetut virstanpylväät kirkkaasti.

Sekä näkyvyys että klikkien määrä on kasvanut mainosten jalostuessa. Selvä lisähyöty kullekin avainsanalle räätälöidyistä mainoksista on se, että mainosten laadun kasvaessa niiden klikkihinta alenee, eli sivustolle pystytään generoimaan yhä enemmän liikennettä, vaikka budjetti pysyisikin ennalta määrätyllä tasolla.

Search