Hyppää sisältöön

Agile on muutakin kuin muotisana

elokuu 15, 2020

Moni vaatii ketteryyttä sekä itseltään että organisaatioltaan, mutta kuinka moni meistä todella ymmärtää mitä Agile tarkoittaa tai miten se näkyy omassa tai yrityksemme arjessa?

Teknologian maailmassa viljellään paljon muotisanoja, mutta harva niistä esiintyy yhtä usein kuin sana Agile. Se ei ole yllätys – sisältäähän sana ”ketterä” varsin positiivisen latauksen. Kukapa meistä EI haluaisi itseään yhdistettävän termiin, joka lupaa nopeutta, joustavuutta, mukautuvuutta, älykkyyttä, innovatiivisia ratkaisuja ja nopeita tuloksia?

Palataanpa ajassa vähän taaksepäin, Agilen juurille. Toivon, että historiakatsaus auttaa sinua hahmottamaan ketterän ajattelutavan merkityksen ja rohkaisee tutustumaan siihen ajan kanssa.

Toimitusviivettä taklaamassa

Termiä Agile käytettiin projektinhallinnan yhteydessä ensimmäisen kerran vuonna 2001, vaikka ongelmat, joita Agile-manifestin luojat yrittivät ratkaista, ovat olleet ohjelmistojen kehittäjille tuttuja melkeinpä koko alan aamunkoitosta asti. Jo 90-luvun alkupuolella eräs tyypillinen, vaikeasti ratkaistava ongelma oli sovellusten toimitusviive, Application delivery lag. Maailmassa, jossa yritysten oli mukauduttava yhä nopeammin muuttuvaan teknologiseen maisemaan ja vastattava asiakkaiden alati vaihtuviin tarpeisiin, ohjelmistokehitys oli kömpelö jättiläinen. Hankkeet ylittivät toistuvasti aikataulunsa, joskus jopa useilla kuukausilla tai vuosilla. Budjetit paisuivat, ja tuotteet joko eivät lunastaneet lupauksiaan tai pahimmassa tapauksessa niitä ei koskaan saatu valmiiksi. Joskus ne valmistuivat niin paljon myöhässä, että niitä pidettiin vanhentuneina jo ennen markkinoille saamista.

Ongelmaan yritettiin löytää ratkaisua jo käytössä olleiden projektinhallintatyökalujen avulla ja kehittämällä yhä yksityiskohtaisempia Waterfall-projektisuunnitelmia. Huolellisista suunnitelmista huolimatta projektit ajautuivat samoihin tuttuihin ongelmiin kerta toisensa jälkeen. Mitä yksityiskohtaisemmat suunnitelmat, sitä nopeammin ongelmat alkoivat. Agile-manifestin luojat ymmärsivät, että vesiputousmallilla suunnitellut projektit epäonnistuivat usein, koska niissä teoria ja todellisuus olivat liian kaukana toisistaan. Waterfall-suunnittelussa lähtökohta on, että kaikki hankkeen loppuunsaattamiseksi tarvittu tieto on selvillä alusta asti ja että projektin aikana toimintaympäristössä tai asiakkaan tarpeissa ei tapahdu muutoksia. Vesiputousmallissa ihminen nähdään monimutkaisena tietokoneena, joka tarvitsee vain oikeanlaisen syötteen johdonmukaisten tulosten tuottamiseksi ja joka suorittaa annetut tehtävän ilman, että niitä tarvitsee sen kummemmin perustella.

Joustoa etsimässä

Epärealistiset lähtökohdat ja oletukset johtivat siihen, että koko projektisuunnitelma levisi, jos asiakkaan tarpeet muuttuivat tai mutkistuivat. Alkuperäisen suunnitelman laatijalle se jätti kaksi vaihtoehtoa: hänen piti joko puskea härkäpäisesti eteenpäin alkuperäisen suunnitelman viitoittamalla tiellä tai laatia koko suunnitelma uudestaan. Valitsi hän kumman tien tahansa, molemmat johtivat väistämättä viivästyksiin, tavoitteista jäämiseen ja mikä pahinta – epävarmojen suunnitelmien kasaantumiseen ja turhan työn tekemiseen. Kuten nykyäänkin, asiakas on valmis maksamaan vain tuloksista, ei lupaavista suunnitelmakaavioista.

Agile-manifestin kirjoittajien piti siis ratkaista, kuinka projektisuunnittelua saadaan parannettua siten, että se joustaa odottamattomissa käänteissä ja toipuu muutoksista. Lopulta Agile-manifestin arvot kiteytettiin seuraavasti:

Yksilöitä ja vuorovaikutusta  enemmän kuin prosesseja ja työkaluja.

Toimivaa sovellusta  enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentaatiota.

Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluita.

Muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista.

Samalla kun hyväksyttiin, että suunnitelmat ovat aina epätäydellisiä, niille annettiin mahdollisuus kehittyä orgaanisesti – ohjelmoijatiimin ja asiakkaan välisen keskustelun ja jatkuvan arvioinnin seurauksena. Ohjelmistoprojektit jaettiin lyhyisiin työjaksoihin, joissa asiakas oli tiiviisti mukana. Lyhyet iteraatiot tähtäsivät vastaamaan asiakkaan välittömiin tarpeisiin, ja näin ollen pystyttiin tuottamaan toimivia ohjelmistoja alkuperäisessä aikataulussa pysyen. Nopean ja tehokkaan riskiarvion avulla vastoinkäymiset ja ongelmat pystyttiin pitämään minimissä samalla kun itse työ, ohjelmistokehitys, edistyi odotusten mukaisesti.

Palataan Agile-manifestin alkutaipaleelta tähän päivään. Stack Overflow’n tekemän tutkimuksen mukaan miltei 86 % ohjelmistokehittäjistä käyttää Agile-menetelmää työssään. Liquid Plannerin raportin mukaan yli 56 % teollisuusyrityksistä kertoo Agile-periaatteiden olevan liiketoimintansa ytimessä. PricewaterhouseCoopers puolestaan on todennut, että Agile-metodein toteutetut projektit ovat 28 % menestyneempiä kuin perinteiset projektit.

Tartu siis seuraavaan projektiisi Agilen keinoin. Huomaat nopeasti, että ketteryys on paljon muutakin kuin pelkkä muotisana.

Liam Manderson on kovan luokan tech-ammattilainen, jolla on 20 vuoden kokemus markkinointiteknologiasta ja ohjelmistokehittämisestä. Uransa hän aloitti vuosituhannen vaihteessa – sekä kunnianhimoisena punk-kitaristina että web-kehittäjänä. Viime vuosina Liam on keskittynyt projektinhallintataitojensa syventämiseen ja on nyt Scrum Alliancen akkreditoima Scrum Master. ID BBN:ssä Liamin rooli kattaa teknisen projektikonsultoinnin, projektinhallinnan ja asiakassuhteiden ja tiimiprosessien kehittämisen.

Search