Hyppää sisältöön

Automaation ammattilaisen avaintaidot

marraskuu 6, 2020
Niina Sariola

B2B-myyttikestiblogi 

Myytti: Markkinoinnin automaation hallintaan tarvitaan valtavasti teknistä osaamista, ja se vie hurjasti resursseja.

Siinäpä hyvinkin yleinen uskomus. Moni pitää markkinoinnin automaatiota paljon hankalampana asiana kuin se oikeasti on. Tiettyjä avaintaitoja automaation ammattilaiselta kuitenkin vaaditaan.  

Voin ilokseni todeta, että puhtaasti teknisessä mielessä markkinoinnin automaatiojärjestelmät ovat käymässä yhä käyttäjäystävällisemmiksi. Toki varsinkin käyttöönottovaiheessa tarvitaan jonkin verran teknistä osaamista, mutta tästä markkinoija selviää helposti käyttämällä apuna hyvää asiantuntijakumppania. Lisäksi kannattaa nimetä omasta henkilöstöstä tekninen järjestelmävastaava, joka toimii ulkopuolisen kumppanin vastinparina teknisissä kysymyksissä.

Pelko siitä, että markkinoinnin automaation hallinta haukkaa kohtuuttomasti resursseja, on minusta aiheeton. Markkinoinnin automaation tavoitteena on nimenomaan vapauttaa resursseja rutiinihommista järkevämpään ja strategisesti oleelliseen tekemiseen. Automaatiota käyttämällä päästään vieläpä samoilla resursseilla huomattavasti entistä kohdennetumpaan ja yksilöllisempään kohtaamiseen asiakkaan kanssa.

Mitä markkinointiautomaation kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta sitten vaaditaan? Ennen kaikkea strategista osaamista ja prosessiosaamista. Tässä Martech advisor -yhteisön blogissa on kiteytetty hienosti markkinointiautomaation ammattilaisen tärkeimmät taidot.

Markkinoinnin perusymmärrys, luonnollisesti

On oleellista ymmärtää, miten tehdään tuloksellista markkinointia. Ammattilaisen on tunnettava omat asiakkaansa ja osattava kehittää asiakaskokemusta paremmaksi. Toiminnan perustana täytyy olla toimiva markkinointistrategia, ja se on osattava viedä käytäntöön markkinointiautomaation avulla.

Kyky hahmottaa ja rakentaa prosesseja

Ensinnäkin on ymmärrettävä asiakkaan prosessi eli ostopolku. Miten asiakas todennäköisimmin toimii etsiessään tietoa ja tehdessään valintoja, miten häntä halutaan ohjata ja palvella pitkin matkaa? Toiseksi on hahmotettava yrityksen sisäinen näkökulma eli liidiprosessi. Millaisia liidejä markkinointi haluaa myynnille tuottaa? Miten liidejä halutaan jalostaa markkinoinnilta myynnille, kohti ostotapahtumaa ja jatkuvaa asiakkuutta? Lopuksi on sidottava nämä kaksi prosessia yhteen suunnittelemalla automaattiset markkinointiohjelmat, jotka hellästi tönivät asiakasta oikeaan suuntaan ja samalla tuottavat yritykselle oleelliset tiedot siitä, miten liidien tuotanto etenee.

Projektinhallinnan taidot

Markkinoinnin automaatiota käytettäessä ollaan tavallisesti tekemisissä hyvin monen eri tahon kanssa samaan aikaan. Yrityksen sisäisesti voidaan työskennellä useiden eri brändimanagereiden kanssa, oman it-osaston kanssa, oman myynnin ja asiakaspalvelun kanssa. Sitten on tietenkin ulkoiset kumppanit: markkinointiautomaatiokumppani, verkkosivustokumppani, analytiikkakumppani, mainostoimisto ja muita. Vaaditaan siis jonkin verran taiturointia, jotta pallot pysyvät ilmassa ja saadaan pidettyä kiinni aikatauluista ja budjeteista.

Analytiikan osaaminen

On osattava mitata ja optimoida markkinointitoimenpiteiden ja automaatio-ohjelmien tuloksellisuutta. Tähän usein yhdistetään ketterän markkinointitekemisen malli – aika tiuhallakin taajuudella testataan, mitataan ja tulkitaan toimenpiteiden tuloksia ja tehdään muutoksia niiden mukaan. Toistetaan sitä, mikä toimii, ja korjataan sitä, mikä ei toimi. Tämä kaikki vaatii tietenkin ymmärrystä datasta: on osattava tulkita ja visualisoida dataa ja tehdä päätöksiä tosiasioiden eikä mutufiiliksen pohjalta.

Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen

Tämä on vielä markkinoinnin parissa aika uutta. Nostaisin esiin erityisesti kaksi osaamisaluetta. Ensinnäkin kyvyn yhdistää dataa useasta eri lähteestä niin sanotuksi 360-asiakasnäkymäksi, jonka perustalle rakennetaan todellista asiakasymmärrystä. Oleellista on hahmottaa asiakkaan digitaalinen jalanjälki: yhdistelmä asiakkaan käyttäytymisdatasta eri digitaalisissa kohtaamisissa. Toiseksi oleellisen tärkeää on myös tietosuojaosaaminen. Kun ollaan tekemisissä markkinointiautomaation ja erilaisten asiakasrekistereiden kanssa, tulee ymmärtää lainsäädännön vaatimukset asiakkaan tietosuojalle. Markkinoijan on huolehdittava, että asiakkaan tietosuojaoikeudet toteutuvat asiakkaan matkan kaikissa vaiheissa ja kaikissa niissä järjestelmissä, jotka markkinointitoimiin liittyvät.

 

 

Blogikirjoitus on osa B2B-myyttikestejä. Pääset illmoittautumaan B2B-myyttikestien webinaareihin tai katsomaan tallenteita täällä.  Syynissä someen, hakukoneisiin, dataan, asiakasymmärrykseen, luovuuteen ja markkinoinnin automaatioon ja -teknologiaan liitetyt myytit. 

Niina Sariola
Niina on markkinoinnin automaatioon erikoistunut projektipäällikkö, joka hallitsee suvereenisti niin liiketoiminnan kehittämisen kuin dataan perustuvan asiakasviestinnän. Niinalla on 20 vuoden kokemus markkinoinnista, digitaalisten palvelujen kehittämisestä sekä digitaalisten strategioiden ja markkinointiteknologiaa vaativien ratkaisujen toteuttamisesta.

Search