Hyppää sisältöön

Huomioi nämä vinkit, kun hankit markkinoinnin automaatiota

maaliskuu 8, 2018
Tero Rantaruikka

Markkinoinnin automaatiota lupaavia järjestelmiä on paljon. Termiä käytetään laajasti ja se lisätään melko vapaasti lähes mihin tahansa järjestelmään, joka lähettää sähköpostiviestejä vähänkin älykkäämmällä tavalla. Aito automaatio on kuitenkin paljon muuta kuin pelkkä sähköpostikone.

Aidon automaation tulee vähintään:

 • tunnistaa kontakti henkilötasolla,
 • seurata kontaktin aktiivisuutta,
 • analysoida kontaktin arvoa yritykselle ja suorittaa toimenpiteitä tämän arvion perusteella ja
 • lähettää viestejä automaattisesti kontaktin aktiivisuuteen ja taustatietoihin liittyvän tiedon perusteella.

Mikä maksaa?

Organisaation koko ei vaikuta itse automaation tarpeeseen, mutta järjestelmän valintaan se vaikuttaa merkittävästi. Automaatiojärjestelmiä on useissa eri hintaluokissa ja hinnoitteluperusteet vaihtelevat. Useimmiten hintaan vaikuttavat ominaisuuksien määrä ja taso sekä lisenssiin kuuluvien kontaktien, lähetettävien sähköpostien ja käynnissä olevien kampanjasivujen määrä.

Myös järjestelmän käyttäjien määrä voi vaikuttaa hintaan. Mikäli yrityksellä on laaja markkinointirekisteri ja järjestelmä halutaan useissa eri maissa toimivien markkinoinnin ammattilaisten käyttöön, hinta nousee merkittävästi. Jos taas rekisterin koko pysyy pienenä (noin alle 10 000) ja käyttäjiä on muutamia, järjestelmän hinta laskee. Lisäksi järjestelmän valintaan ja hintaan vaikuttavat markkinoinnin vaatiman tiedonkäsittelyn määrä ja integroitavat kolmannen osapuolen järjestelmät.

Miten vertailet?

Järjestelmien vertailuun löytyy verkosta runsaasti työkaluja ja resursseja. Tämän jutun lopusta löydät linkkejä erilaisiin apuvälineisiin ja nopea Google-haku tuottaa ajantasaista tietoa ja valmiita vertailuja. Tärkeintä on selvittää, mitä ominaisuuksia järjestelmät tarjoavat ja mitkä näistä ominaisuuksista ovat tiimillesi tärkeitä. Tämän jälkeen on helpompi tutkia, mikä monista toimittajista täyttää parhaiten teidän tarpeenne. Mutta ennen vertailuja on syytä pohtia tarkkaan omia resursseja, tarpeita ja tavoitteita.

Organisaation kokoa tärkeämpi tekijä järjestelmän valinnassa on käytössä olevien markkinointiresurssien määrä. Markkinoinnin automaatiossa tarvitaan järjestelmän lisäksi myös henkilöresursseja. Järjestelmän opiskelu, käyttäminen, kampanjoiden suunnittelu ja etenkin sisällön tuottaminen vaatii markkinointiorganisaatiolta aikaa. Suurellekin yritykselle enterprise-tason järjestelmä voi olla liian laaja, jos markkinointi on pääosin uutiskirjeiden lähettämistä ja tehtävien parissa työskentelee kaksi henkeä. Toisaalta markkinointiin runsaasti panostavalle pienelle yritykselle laajat mahdollisuudet sisältävä järjestelmä voi olla unelmien täyttymys ja nostaa tuottavuuden täysin uudelle tasolle.

Esitä nämä kysymykset ennen hankintaa:

 • Mitkä ovat liiketoiminnalliset tavoitteemme ja kuinka markkinointi auttaa niiden saavuttamisessa?
 • Onko meillä riittävä osaaminen järjestelmän hyödyntämiseen?
 • Miten mittaamme markkinoinnin menestystä?
 • Onko koko organisaatio sitoutunut hankintaan?
 • Olemmeko valmiit antamaan markkinoinnille riittävästi aikaa ja resursseja järjestelmän opiskeluun ja markkinointiohjelmien suunnitteluun?
 • Jos sisäisten henkilöresurssien määrä on vähäinen, olemmeko valmiit sijoittamaan asiantuntijoiden apuun?
 • Riittävätkö nykyisten järjestelmiemme ominaisuudet?
 • Mitkä automaation ominaisuudet ovat olennaisia yrityksellemme?
 • Miten automaatio keskustelee nykyisten järjestelmiemme kanssa?
 • Olemmeko arvioineet hankkeen todelliset kustannukset?

Järjestelmistä voi nykyisin löytyä myös erilaisia lisäosia sosiaalisen median hallintaan ja julkaisuihin tai jopa bannerimainontaa hallinnoiviin huutokauppatyökaluihin. Jos yrityksessä tehdään runsaasti outbound-mainontaa, kannattaa siihen liittyvien ominaisuuksien vertailuun käyttää aikaa.

Järjestelmiä voidaan vertailla myös niiden joustokyvyllä. Enterprise-tason järjestelmien tulisi kyetä joustamaan hyvin laajasti käyttäjän tarpeiden mukaan ja sallia erilaisten räätälöityjen prosessien ja integraatioiden rakentamisen jopa itse. Usein nämä ominaisuudet lisäävät järjestelmän kompleksisuutta ja vaativat markkinoinnilta osaamista, sitoutumista ja resursseja. Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin suunnitellut järjestelmät ovat usein helppokäyttöisempiä, mutta samalla täytyy tinkiä joustosta ja kasvuvarasta.

Järjestelmät voidaan niputtaa isolla kädellä esimerkiksi seuraaviin perusluokkiin:

 • CRM-toiminnallisuuksia tarjoavat järjestelmät (esim. Marketo),
 • Sisällön hallinnan työkaluja (esim. blogialustan) tarjoavat järjestelmät (HubSpot)
 • Enterprise-tason järjestelmät joissa CRM- ja sisällönhallinnan oletetaan yleensä toimivan erillisissä järjestelmissä (Eloqua).

Yllämainituista syistä automaatiota hankkiessa olisikin hyvä kyetä arvioimaan tavoitetilaa ja sisäisten resurssien saatavuutta. Enterprise-tason järjestelmä menee hukkaan, jos modernin automaation rakentamiseen ei ole käytettävissä resursseja. Toisaalta kevyemmän järjestelmän rajat tulevat kunnianhimoisessa markkinoinnissa nopeasti vastaan ja järjestelmän vaihtaminen voi osoittautua hyvin työlääksi.

Ohessa muutamia laajasti yleistettyjä vaihtoehtoja erilaisille organisaatioille. Koska markkinoinnissa ei ole varsinaisesti kyse yrityksen koosta vaan markkinoinnin strategisesta painoarvosta, olen alla jakanut järjestelmät resurssien ja tavoitteiden perusteella.

 

 

Markkinoinnin automaatiossa on kyse kokonaisvaltaisesta markkinoinnin ja myynnin toimintatapojen muutoksesta, jossa järjestelmä on tehokas työkalu. Kuten muutkin organisaation toimintaan merkittävästi vaikuttavat projektit, myös automaatioprojekti vaatii huolellista suunnittelua, tavoitteiden asettamista, prosessien analysointia sekä hankinnan jälkeistä koulutusta, seurantaa ja optimointia.

 

Haluatko apua automaation valintaan? Ei hätää me autamme!

Tilaa maksuton esittely

 

Apua vertailuun:

MartechToday -opas

Gartner 2017 Report: Magic Quadrant for CRM Lead Management

Forrester Wave “Cross-Channel Campaign Management

Tero Rantaruikka
Digitaalisen markkinoinnin sekatyömies ja automaatiokampanjoiden Yoda Tero kirjoittaa mieluiten markkinoinnin automaation Voimasta ja kuinka Voimaa voi käyttää päivittäisissä kampanjoissa. Vapaa-ajalla Tero hengaa jazz-klubeilla ja levittää polkupyöräilyn ilosanomaa.

Search