Hyppää sisältöön

INTERNET OF THINGS – miten dataa kannattaa hyödyntää?

joulukuu 14, 2015
ID BBN

Viimeinen asioiden nettiin viejä on mätä muna! Kannattaa siis ryhtyä viemään tavaroita verkkoon ja hyödyntämään Internet of Things:n (IoT) mahdollisuuksia.

IoT on kenties suurimman hypetyksen aihe tällä hetkellä ja on ollut sitä jo muutaman vuoden. Yksinkertaistettuna IoT:ssa on kyse siitä, että fyysisiin laitteisiin asennetaan sensoreita ja ne liitetään internettiin. Tutkimuslaitokset julistavat kilpaa toinen toistaan suurempia lukuja IoT:n liiketoimintamahdollisuuksien rahamääräiselle arvolle ja verkkoon lähivuosina liittyvien laitteiden/asioiden lukumäärälle. McKinsey:n arvion mukaan IoT:n arvo vuoteen 2025 mennessä on jopa 11 biljoonaa dollaria ja Gartner arvioi vuonna 2020 olevan 25 miljardia internetiin liittynyttä laitetta. IoT tulee muovaamaan kuluttajatuotteita, teollisuutta, terveydenhuoltoa ja kaupunkien infraa. Aikainen lintu nappaa useamman madon kuin myöhään paikalle liitelevä!

Parhaillaan on menossa markkinoinnin kolmas aalto: tuotteen ääni. Muutos brändin äänestä, kohti kuluttajan ääntä tapahtui pitkälti sosiaalisen median kautta. Tuorein murros kuluttajan äänestä kohti tuotteen ääntä on nyt käsillä ja se edellyttää organisaatiolta muutosta. Älykkäiden tuotteiden myötä markkinoijilla on tarkkaa tietoa kuluttajien tuotteen käytöstä, paikasta ja ajasta. Tällöin asiakkaalle voidaan kohdistaa hänelle relevanttia viestintää tuotteesta ja tarjota käyttöperusteiden mukaan hänelle sopivia lisäpalveluita. Tuotteiden ympärille rakentuu kokonainen digitaalinen ekosysteemi, jossa asiakkaalle tarjotaan tuotteeseen liittyviä lisäpalveluita ja käyttödataan perustuvia tuotesuosituksia. Tuotteiden käyttäytymisdatan sovelluskohteita löytyy rajattomasti ja IoT onkin jokaisen tämän oivaltavan markkinoijan märkä uni.

Laitteesta kerätty tieto auttaa myös asiakasta

Yksinkertainen esimerkki tästä on älykäs savupiippu. Savupiippu mittaa poltosta syntyneitä päästöjä ja ympäristöstään välittävä asiakas voi tarkkailla rikkidioksidi- ja typpipäästöjään eri ajanjaksoilla. Tällöin asiakkaalle voidaan hänen päästölukemien perusteella tarjota neuvoja parempiin polttotapoihin ja kuivan polttomateriaalin valintaan. Kuluttaja voi myös mobiililaitteeltaan tarkkailla piippunsa nuohoustarvetta. Nuohousta tarjoaville yrityksille tämä on tietysti myös kiinnostavaa tietoa, koska heille voidaan tarjota reaaliaikaista tietoa eri alueiden savupiippujen nuohoustarpeesta.

Asioiden internetissä syntyy paljon raakaa dataa, mutta raaka data ei ole hyödyllistä bisnekselle. On ilmeistä, että tämän datan keräämiseen tarvitaan erillinen järjestelmä, joka kykenee tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle keräämästään datasta. Tällaisen IoT-järjestelmän tehtävä ei ole helppo, sillä se on kyettävä tallentamaan valtavat määrät tietoa, käsittelemään paljon yhtäaikaisia transaktioita ja tietoturvan näkökulmaa ei voi liiaksi korostaa. Nämä eivät vielä tuo bisnekselle lisäarvoa, vaan se on haettava IoT-järjestelmiin liitettävistä markkinoinnin järjestelmistä.

Liiketoiminnallista hyötyä markkinoinnin automaation avulla

IoT-järjestelmä ja markkinoinnin automaation (MA) järjestelmä kannattaa tietysti valjastaa saman reen vetäjiksi ja hyödyntää molempien järjestelmien parhaat puolet. MA-järjestelmissä on tehokkaat viestintäkoneistot, jossa on tarkkaa tietoa asiakkaan web-käyttäytymisestä ja preferensseistä. Tätä tietoa hyödyntäen MA-järjestelmän avulla asiakasviestintä saadaan relevantiksi: oikea viesti, oikea kanava, oikeaan aikaan. Tämä on jo moderneille markkinoijille tuttua asiaa.

Tuotteiden tarkan käyttötiedon tuominen mukaan tähän peliin avaa kokonaan uuden pelikentän, jossa pärjäävät sellaiset MA-järjestelmät, jotka kykenevät saumattomaan yhteistyöhön muiden järjestelmien kanssa. IoT-järjestelmien datan määrä on valtava ja kaiken datan tuominen MA-järjestelmään ei ole mielekästä, eikä monen järjestelmän kohdalla edes mahdollista. Tällöin järjestelmän on kyettävä toimimaan ulkoisten järjestelmien datan perusteella. Asiat, kuten päätöksien tekeminen ja sisällön personointi IoT-järjestelmän datan pohjalta nousevat keskeisiksi ominaisuuksiksi MA-järjestelmää valittaessa.

Lue myös:
Asiakkaan matka nettikontaktista ostavaksi asiakkaaksi

ID BBN
ID BBN on Pohjoismaiden johtava automaatioasiantuntija ja asiakaskokemuksen kehittäjä.

Search