Hyppää sisältöön

Järjestelmien viidakosta tehokkaan raportoinnin mestariksi

lokakuu 27, 2017
Henrik Lagercrantz

Modernin markkinoinnin operointi vaatii tuekseen monia eri järjestelmiä. Markkinointiputken hallintaprosessi voi olla haastavaa, jos siitä kerätty data löytyy pienistä osista ja useaan eri järjestelmään ripoteltuna.

Tämä usean järjestelmän hallinta on asettanut markkinointivastaavat (CMO) uusien haasteiden eteen. Ensinnäkin heiltä odotetaan entistä enemmän ja odotukset heidän tehtäviään kohtaan ovat muuttuneet. Forrester 2017 -tutkimuksessa todetaan, että modernilta CMO:lta odotetaan niin sanottua “whole brained -operointia”. Tämä tarkoittaa, että modernien markkinointijohtajien täytyy kyetä aktivoimaan sekä tekninen että luova puoli aivoistaan menestyäkseen työssään.

Oikea aivopuolisko suunnittelee kokemuksia ja luovia ratkaisuja, joilla asiakkaat tavoitetaan, kun taas vasenta aivopuoliskoa tarvitaan teknologioiden oppimiseen ja käyttöön sekä tehokkaan analysoinnin toteuttamiseen.

Molempia aivopuoliskoja yhtä sujuvasti hyödyntävät CMO:t ovat, jos eivät nyt ihan yksisarvisia niin kuitenkin vähemmistössä. Siitä huolimatta tästä ominaisuudesta on muodostumassa pikavauhtia jokaisen modernin CMO:n pätevyyden standardi.

 

Raportointi onnistumisen takeena

Modernin CMO:n on kyettävä hallitsemaan markkinointiputkea ja sen teknistä seurantaa sekä samalla vähintäänkin säilyttää näkyvyys myynnin operaatioihin. Hänen on kyettävä seuraamaan myynnille tuotettujen liidien laatua ja määrää. CMO:n on pystyttävä raportoimaan markkinointiputken toimintaa kokonaisuutena, mutta myös kaikissa sen eri vaiheissa, jotta hän voi tehokkaasti todeta mitkä osat markkinointiputkesta toimivat mitkä toimenpideketjut tuovat parhaat liidit myynnille ja mitkä osat putkessa tarvitsevat tehostamista. Tästä kaikesta vastaaminen vaatii systemaattista otetta niihin järjestelmiin, joiden päällä prosessit pyörivät.

Pirstaleisten tietojen kokoaminen toimivaksi holistiseksi raportoinniksi vaatii nykytilan ja järjestelmien ylätason arkkitehtuurin tuntemusta. Käytännössä siis tiedot siitä, missä järjestelmissä markkinointiputkesi prosessit pyörivät ja niiden data sijaitsee sekä mitä datan yhteen kokoamiseen tarvitaan. Tämän vuoren valloitusta aloittaessa on kirjattava kustakin mitattavasta vaiheesta ylös selkeät key performace indicatorit eli KPI:t ja niiden tuloksiin on oltava valmis myös reagoimaan. Jos et nimittäin ole valmis muuttamaan mitään mittaustulosten perusteella, hukkaat vain aikaasi.

Syytä on myös ymmärtää edessä olevat haasteet arjen pyörittämisessä. Usean järjestelmän ympäristö tekee usein tehokkaan raportoinnin hankalaksi. Miten esimerkiksi saat koottua useasta järjestelmästä yhden näkymän koko markkinointiputkesta, jota sinun tulisi hallita? Mutta mikä tärkeintä, miten teet tämän tehokkaasti.

 

Alkuselvitys on tehtävä huolella

Analyysi nykytilanteesta on tehtävä, jos CMO haluaa onnistua usean järjestelmän ympäristön tehokkaassa raportoinnissa.
Ensimmäisenä on selvitettävä mitkä prosessit pyörivät missäkin käytössä olevassa järjestelmässä. Seuraavaksi tarkastele, miten nykyiset KPI:t toimivat ja missä KPI:ssä kiinni oleva interaktio tapahtuu. Sitten on selvitettävä mihin ja mitä dataa tallentuu ja onko järjestelmässä raporttia omille KPI:llesi. Entä mihin raportteihin kyseiset järjestelmäsi taipuvat ilman ohjelmoijan palkkaamista?
Kun olet saanut alkuselvityksen tehtyä ja tiedät mitä haluat konkreettisesti raportoida, ratkaisuja löytyy luonnollisesti useita.

 

Usean järjestelmän ympäristöstä yhteen näkymään

Usean järjestelmän raportoinnin voi toteuttaa ainakin näillä neljällä tavalla:

 

1. Erillisistä palasista koostettu raportointi

Erillisistä palasista koostetun raportoinnin etuna on tekninen helppokäyttöisyys ja se, ettei sen käyttö vaadi juurikaan erityisosaamista. Ongelmaksi voi muodostua sen työläs ylläpito ja haasteena yleisesti on reaaliaikaisuuden puute. ”Kuka yhdistäisi kaikki nämä excelit yhdeksi presentaatioksi maanantaipalaveriin?”

2. Integroitu raportointi
Toisena vaihtoehtona on integroitu ja yhteen alustaan keskitetty raportointi, jonka etuna on reaaliaikaisuus ja vähäisempi manuaalinen työ, mutta sen rasitteena ovat integraatiot ja niiden ylläpito. Tässä saattaa myös joutua käyttämään järjestelmää raportoimaan kokonaisuuksia, johon kyseistä järjestelmää ei ole alun perin suunniteltu – omine lieveilmiöineen.

3. Data Warehouse
Kolmas ratkaisuvaihtoehto on Data Warehouse -pohjainen ratkaisu, jonka etuna on, että kaikki relevantti tieto on yhdessä ja samassa paikassa. Data Warehouse -ratkaisut kuitenkin vaativat toimiakseen jo selkeästi enemmän erityisosaamista ja ne tuovat lisäkuluja ohjelmistolisensseistä.

4. Custom-työkalut
Neljäs vaihtoehto on Custom-raportointityökalut, jotka taipuvat juuri haluttuun muotoon ja joista saat juuri sitä mitä tilaat. Nämä vaativat kuitenkin ostajalta määrittelyosaamista sekä saattavat aiheuttaa melkoisia kehityskuluja ja räätälöityjen ratkaisujen ylläpito voi olla raskasta.

Mikäli haluat olla mukana kehityksessä ja säilyä modernien markkinointivastaavien joukossa, niin ole valmis tarttumaan toimeen ja viemään raportointisi seuraavalle tasolle.

Jos haaste tuntuu liian isolta yksin taltutettavaksi, niin ota yhteyttä.
Asiantuntijamme auttavat.
Siirry raportoinin raskaaseen sarjaan

 

Jos pidit artikkelista, niin saatat pitää myös näistä blogeista:

Case Marketo, räätälöity raportointi

Markkinoinnin automaatio kohtaa survival analyysin

Henrik Lagercrantz
Henrik Lagercrantz on ID BBN:n markkinointiteknologian osaston päällikkö, joka on työskennellyt viimeiset seitsemän vuotta markkinoinnin automaation ja eri teknologioiden käyttöönottoprojekteissa. Henkka syttyy työssään siitä, kun organisaatiot ja yksilöt haluavat mennä rohkeasti eteenpäin ja uudistua. Markkinointiteknologioiden parissa työskentelyn parhaita puolia on hänen mukaansa se, että loogista ajattelua pääsee soveltamaan klassisen luovuuden kanavointiin ja tunteita herättävän viestinnän jalkauttamiseen.

Search