Hyppää sisältöön

Meillä yrityksen arvot otetaan tosissaan

syyskuu 10, 2019
Saara Parikka

Aloitin ID BBN:ssä HR-päällikkönä reilu vuosi sitten. Yksi ensimmäisistä projekteistani koski yrityksemme arvoja. Halusin varmistaa, että arvomme tunnetaan koko organisaatiossa ja kaikki työntekijät pystyvät seisomaan niiden takana.

Yritysten arvot ja strategiat vilahtelevat usein juhlapuheissa, mutta jos niiden mukaan ei toimita yrityksen arjessa, herättävät katteettomat lupaukset epäluottamusta ja jopa väärinkäsityksiä. Mitä yhtenäisemmin organisaation kaikkien tasojen jäsenet tuntevat organisaation yhteiset arvot, sen yhtenäisemmäksi yrityskulttuuri saadaan. Tällä on todettu olevan myös vaikutuksia yritysten menestykseen.

Nämä seikat motivoivat minua tarttumaan ID BBN:n arvotyöhön vuosi sitten. Olin myös tutustunut yritysvalmentaja ja Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja Maarika Mauryn tekemään tutkimukseen, joka paljastaa, että organisaatioiden määritellyt arvot eivät ohjaa monenkaan yrityksen toimintaa todellisuudessa, vaan ne tuntuvat olevan virallisia lauselmia yrityksen toivetilasta.

Mauryn väitöskirjaan liittyvät tutkimus Does anyone have a clue of the strategy? paljastaa myös, että yritysten arvoja ei juurikaan tunneta työntekijöiden keskuudessa, ja korkein johtokin tuntee arvoista vain noin puolet. Niissä tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä, joissa arvot tunnettiin hyvin, ne myös ymmärrettiin ja niiden mukaan toimittiin.

Näiden tietojen ja tutkimustulosten kannustamana kokosin ID BBN:n työntekijöistä arvotyöryhmän, jonka kanssa pidimme työpajoja ja vapaamuotoisia keskustelusessioita pitkin viime syksyä. Loppujen lopuksi arvotyöpajaan osallistui koko henkilökunta. Arvopeliin oli helppo heittäytyä, ja Post-it-tarroille ilmaantui arvokkaita sanoja nopeaan tahtiin: ammattitaito, asiantuntemus, avoimuus, luovuus, luottamus, uskallus, monipuolisuus, ylpeys, kunnioitus, vapaus, välittäminen, haastaminen ja kehitys. Tärkeää oli myös kirjata, että innostumme toistemme osaamisesta ja olemme ylpeitä yhteisistä arvoistamme.

Yhteiset arvomme alleviivaavat ID BBN:n me-henkeä. Siksi kiteytimme ne neljäksi arvolupaukseksi, jotka on helppo muistaa ja joiden takana meistä jokainen pystyy seisomaan. Ne myös kertovat asiakkaillemme siitä, minkälaisen yrityksen kanssa he ovat tekemisissä.

1. We got your back

Asiakkaamme tietää, että olemme hänen tukenaan. Tuemme toisiamme myös työyhteisön sisällä. Apua tarjotaan ja pyydetään – puolin ja toisin.

2. We create wow

Olemme ylpeitä työyhteisömme monipuolisesta osaamisesta. Kun luovuus ja osaaminen kohtaavat, syntyy uusia ideoita, upeita teknisiä ratkaisuja ja onnistuneita kampanjoita.

3. We go beyond

Olemme sitoutuneita yhteiseen tekemiseen ja positiivisen asiakaskokemuksen luomiseen. Arvokkuus, ylpeys ja kunnioitus näkyvät tavassa, jolla käsittelemme asiakkaan työtä.

4. We know our game

Tunnemme alamme pelikentän ja sen säännöt. Otamme työssämme huomioon kaikki muuttujat ja valmistaudumme tuleviin siirtoihin edelläkävijän tavoin.

Nämä neljä arvolupausta näkyvät ja toteutuvat ID BBN:n arjessa monin tavoin, ja ne ovat mukana myös rekrytointiprosesseissamme. Aiheesta lisää seuraavassa blogikirjotuksessani.

Arvot ja toimintatapakuvaus ovat erittäin tehokkaita keinoja viestiä halutusta toimintatavasta. Niillä myös varmistetaan yhtenäinen toimintatapa. Kulttuurimuutoksessa arvojen ilmaisulla ja läpiviennillä on tärkeä rooli. Tutkimusten mukaan vahvoissa, menestyvissä organisaatioissa on yleensä vahvat arvot.
Maarika Maury Tekniikka & Talous -lehden haastattelussa.

Saara Parikka

Search