Hyppää sisältöön

Mitä teet markkinointiosastolla?

lokakuu 28, 2016
Timo Kruskopf

Miksi osa yritysten markkinointiosastoista jää jälkeen modernin markkinoinnin teknologiakehityksestä? Osastot, jotka ovat eniten trendien pulssilla, tietävät missä muoti menee niin musiikissa, viihteessä kuin kulttuurissa yleensäkin. Piiloudutaanko teknologian edessä läppärien taakse ja odotetaan, että ratkaisu tipahtaa omenana taivaalta?

Uusimmat tutkimukset ajatusjohtajilta, kuten Boston Consulting Groupilta, osoittavat huolestuttavaa juopaa asiakaskokemuksen kehittämisen tavoitteiden ja digitaalisten taitojen välillä. Kärkiyritykset karistavat parhaillaan suuren enemmistön kannoiltaan – uudet uberit lohkovat markkinaosuuksia vanhoilta markkinajohtajilta. Vain uudistumiskyvyn takia.

Kysymys ei ole pelkästään jättimäisten BIG DATA -asioiden hallinnan puute. Piru luuraa pikkuasioissa. Miten hyödyntää videota, kuinka mainontaa ostetaan ohjelmallisesti, uudet tavat testata viestejä? Boston Consulting on löytänyt puutteita aivan arkipäivän elosta.

Koulutuksen kyky mukautua moderniin markkinointitalouteen on suurimpia haasteita. Korkeakouluissamme eletään markkinoinnin eilispäivää. Työpaikkojen todellisuus kiitää ohi valonnopeudella.

Yritä, erehdy, korjaa -virheettömyyden aika on ohi

Markkinoinnin teknologiahankinnat ovat ohittamassa IT:n budjetit jo Amerikassa. Tsunami vyöryy yli läntisen maailman. Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole olemassa. Liki 3000 järjestelmävaihtoehdon viidakossa selvitään uusilla pelisäännöillä. On uskallettava kokeilla ja erehtyä – opittava nopeasti ja korjattava. Huomenna erehtymättömyyden varaan rakentavaa organisaatiota ei enää ole olemassa.

Mutta miten rakentaa kulttuuri, joka sietää virheitä? Toimintamalli, jolle uusi ratkaisu on jokaisen iltapäivän arkea. Luonnollisesti se vaatii johtamisen kokemusta, mutta kuka on sopiva tähän rooliin? Joustava teknologianatiivi, jolla on vahva näkemys, miten uusi moniulotteinen viestintäkulttuurimme muokataan yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin. Eli tyypillinen yli viisikymppinen millenniaali?

Boston Consulting Groupin tuore tutkimus antaa hyvät arvosanat johdon muutosmyönteisyydelle, mutta heikot suorituspisteet uusien toimintamallien käyttöönotolle. Erityisen heikolla tasolla on taito panostaa uudenlaisin kykyihin, joita modernissa markkinoinnissa tarvitaan.

Tarvitaan loikka uudenlaiseen johtajuuteen. Kapteenin tulee sietää suurempaa epävarmuutta ja uskallusta elää ilman hallinnan tunnetta. Yhteispeli, taitojen lomittuminen, scrum. Elokuvateollisuus on aina elänyt tilapäisten tiimien mallilla: tuotanto syntyy, suunnitellaan ja toteutetaan. Kun filmi on valmis, jokainen lähtee omaan suuntaansa kohti seuraavaa tuotantoa. Markkinointiorganisaatioiden on kloonattava tämä mentaliteetti. Nopeimmin muuttuvat yritykset saavuttavat suurimman kilpailuedun tässä murroskohdassa.

Markkinointiteknologistit tulevat

Yritykset palkkaavat markkinointiin yhä vähemmän ihmisiä, joilla on markkinoinnin tutkinto taskussaan. Teknologiaa hallitsevat ihmiset valtaavat tilaa, koska heillä on taidot ja tietämys hyödyntää uusinta tekniikkaa sekä soveltaa sitä käytäntöön pelottomasti.

Syy on ilmiselvä ja kasvukäyrä jyrkkä. Tällä hetkellä jo kolmannes markkinoinnin budjeteista käytetään digitaalisiin kanaviin. Päättävissä pöydissä keskustellaan yhä useammin ohjelmoinnin kielillä. Mututuntumat korvataan numeerisilla arvoilla. Faktoja vastaan on vaikea argumentoida makuasioilla. Uudet data-analyytikot, integraattorit ja mediatreidaajat valtaavat koko toimialan.

Talentin metsästys on alkanut

Pärjätäkseen on pakko muuttaa yrityksen koulutus- ja kehitysohjelmia. On vakavissaan mietittävä, tuleeko nykyinen koulutusmalli täyttämään tarpeet muutoksessa digitaalisen toimintaympäristöön. Tämä ei koske pelkästään markkinointia vaan kaikkia digitaalisia palvelutoimintoja.  Vai olemmeko vain viemässä nykyistä toimintaamme sähköiseen muotoon?

Miltä uusi digitaalisten kykyjen kartta näyttää? Boston Consulting on rakentanut sen seuraavaan 9-kenttään.

Boston Consulting, 9 kenttää

Ylätason onnistuminen, eli parhaan markkinointistrategian kehittäminen, edellyttää kahden alemman tason ymmärrystä.

Yleensä nykyiset tavat kouluttaa henkilöstöä ovat tehottomia ja riittämättömiä. Useimmat haluavatkin kouluttautua itse, opiskella omilla ehdoillaan aiheita, joita virallisista järjestelmistä ei löydy. On ymmärrettävä, että tarvittavien osaamisten kirjo kasvaa niin suureksi, ettei kaikille sopivaa koulutusta voida järjestää.

Takaisin kouluun johtaja

Johtajuus on suuremmassa kriisissä kuin organisaatio. On kysymys sekä taidoista että muutoksien tahdista. On ymmärrettävä ylintä tasoa myöden, miten digitaalisen ajan asiakas palvelujaan haluaa ja miten yritys voi sen mahdollistaa – innovoida tuotteensa uudelleen digitaaliseen toimintaympäristöön.

Kvartaalitalous sopii täydellisesti uuteen digitaaliseen markkinointiin. Asiakkaiden tarpeet ja toimintaympäristön mahdollisuudet muuttuvat niin nopeasti, että jokainen pidempi hanke on tuomittu epäonnistumaan. Hyvää huomenta uuden ajan johtaja: aamulla alkaa jälleen uusi 110 metrin aitajuoksu.

Lue myös:

CMOn muuttuvasta roolista ”CMO’s new role as a revenue driver and customer experience manager (blogi englanniksi)

Timo Kruskopf
”Yritykset eivät osta mitään. Ihmiset ostavat. Aina. Ainoa haasteesi markkinoijana ja myyjänä on tietää, miksi ja milloin ihminen haluaa ostaa ja millä perusteilla hän valintansa tekee. Jopa atomivoimalatoimittaja valitaan, tai jätetään valitsematta, tunneperustein. Miksi siis ei pienempiä hankintoja. Maaliviivalla voittaja on se, johon luotetaan ja uskotaan eniten – tehdään kauppa, joka tuntuu parhaimmalta ratkaisulta.” Timo kehittää ratkaisuja, joilla yritys voi hankkia lisää asiakkaita ja pitää ne. Muun ajan hän on mieluusti golfkentällä tai syventyy tiedekirjallisuuteen.

Search