Hyppää sisältöön

Oletko moderni markkinoija: hallitsetko luvut ja luovuuden?

huhtikuu 26, 2016
Susanna Juusti

Nyt kun markkinoinnin tuloksia voidaan vihdoin mitata luotettavasti, on markkinoijan rooli muutoksessa. Moderni markkinoija on monitaituri, joka suunnittelee rationaalisesti, mutta toteuttaa luovasti.

DESI on indeksi, jolla mitataan EU-maiden digitaalitalouden ja -yhteiskunnan tasoa ja kehitystä. Samat maat, jotka hallitsevat DESIä, pärjäävät myös hyvinvointia mittaavissa tutkimuksissa; voidaan helposti huomata, että hyvinvoinnin ja talouden kehitys on yhteydessä digitaaliseen kehitykseen.

Tätä kannattaa tietenkin pohtia myös markkinoinnin näkökulmasta. Olen huomannut radikaalin muutoksen markkinoijan toimenkuvassa ja työkaluissa etenkin viimeisen viiden vuoden aikana. Tulosta tavoittelevan modernin markkinoijan pitää osata käyttää hyväkseen olemassa olevia teknologioita. Hänen tulee tuntea mahdollisuudet ja pystyä valitsemaan parhaat työkalut ja kumppanit.

Markkinoija tarvitsee myynnin syvällistä ymmärrystä

Tuloksen tekeminen nykyaikaisilla markkinoinnin välineillä on paitsi mahdollista, myös todistettavissa: markkinoinnin investointien tuottoja voidaan luotettavasti mitata. Modernille markkinoijalle tämä on loistava mahdollisuus. Hän pystyy analysoimaan ja kehittämään yrityksen markkinointia tarkemmin kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtaisen ROI:n mittaamisen avulla markkinoinnin ammattilainen pystyy vihdoin myös perustelemaan markkinointitoimet aukottomasti.

Teknologian hallitseminen ei kuitenkaan riitä, kun tavoitellaan modernin markkinoinnin huippuosaamista. Markkinoijan tulee ymmärtää myös myyntiä. Jotta markkinointi pystyy parhaiten tukemaan konversiota, myyntiä ja tuottoa, täytyy markkinoijan tietää, mitkä ovat myynnin tavoitteet ja mitä tietoja asiakkaista halutaan. Tähän vaaditaan syvällistä ymmärrystä myyntiprosesseista ja CRM-järjestelmästä.

Luovuudella, viesteillä ja visuaalisuudella tulee aina olemaan paikkansa mainonnassa, mutta yhä näkyvämpään osaan nousevat myös strateginen ajattelu ja kovat faktat. Vaikka markkinointi tulee aina perustumaan luovuuteen, on nyt myös rationaalisuudella vahva asema analysoinnin, arvioinnin ja kehittämisen myötä. Ostajan polku on mutkainen, mutta sen kulku pystytään määrittämään aina tarkemmin. Ja kun mutkat tunnetaan, ne on helpompi vetää suoriksi.

Suomalainen menestystarina odottaa sankariaan

Me suomalaisethan olemme teknologiakansaa. Rationaalisia vasemman aivopuoliskon käyttäjiä, jotka luottavat insinööreihin, tekniikkaan ja loogiseen päättelyyn. Eikö nyt voisi olla se hetki, kun me otamme markkinoinnin haltuun? Tällä mielenlaadulla ja teknologiaosaamisella voimme tulla markkinoinnin maailman huipuiksi, kun vain päätämme niin.

Voimme mullistaa markkinoinnin maailman, mutta tarvitsemme rohkeita pelinavaajia. Heitä, jotka eivät tyydy seuraamaan perässä, vaan ovat valmiita yrittämään ja erehtymään. Muutosta ei tapahdu ilman yksilöitä, jotka ottavat riskejä ja kokeilevat uutta. Menestystä ei saavuteta varman päälle pelaamalla.

Kuuluuko sinun yrityksesi niihin, joilla on rohkeutta lähteä tekemään uutta? Oletteko tienraivaajia suomalaisessa menestystarinassa, rationaalisen markkinoinnin voittokulussa? Me ID BBN:llä haluamme kannustaa asiakkaitamme yrittämään, erehtymään ja menestymään. Olemme luoneet testin, jolla voit mitata, kuinka hyvin uudet teknologiat, data ja analytiikka on sinun yrityksessäsi valjastettu käyttöön. Saat testistä kattavan tuloksen, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti yrityksesi kehityskysymyksiä ja -kohteita.

Käy kokeilemassa, oletteko valmiita markkinoinnin menestyjiksi: Stressitesti

Susanna Juusti
Susanna rakastaa hyvää markkinointia. Hänelle hyvän markkinoinnin määritelmä on yksinkertainen: se tukee myyntiä, eli sillä tehdään rahaa. Susanna tietää, miten se onnistuu parhaiten. Susanna on yksi ID BBN:n perustajista, ja hän luotsaa kokemuksella ja kovalla draivilla asiakkaitaan ja firman tiimiä tuottamaan toimivia kampanjoita. Hänen blogistaan saat vinkkejä ja näkemystä siihen, kuinka markkinoinnista otetaan kaikki tehot irti.

Search