Hyppää sisältöön

Onko yrityksesi antifragiili?  

elokuu 11, 2021
Ville Murtojärvi

Mitä eroa on ketterällä ja antifragiililla toimintamallilla? Sen opin kesälomani aikana Growth Triben Rethink business – lead differently -kurssilla.

Ero on seuraava: Ketterässä toimintamallissa ymmärretään, että maailma muuttuu jatkuvasti ja muutoksiin pyritään reagoimaan nopeasti. Mallissa toimitaan kuitenkin reaktiivisesti – ei ennakoiden. Antifragiilissa eli ”antihauraassa” toimintamallissa puolestaan syleillään muutosta – ja pyritään aktiivisesti ja jatkuvasti muuttumaan paremmaksi itse. Se onnistuu jatkuvalla oppimisella ja lukuisilla ennakoivilla kokeiluilla, joilla pyritään parantamaan jotain pientä, mitattavaa, kokonaisuutta kerrallaan.

Yritysmaailmassa antifragiili toimija tanssii samaa tahtia muutoksen kanssa. Se kestää suuret mullistukset paremmin kuin yritys, joka tarrautuu vanhaan ja jonka menestys saattaa olla kiinni yhden avainhenkilön kyvystä reagoida muutokseen.

Satya Nadellan luotsaama, uudistunut Microsoft on hyvä esimerkki antifragiilista yrityksestä – samoin Facebook ja Amazon. Kyseiset yritykset tekevät vuosittain tuhansia eksperimenttejä – virheitä pelkäämättä – ja ovat toimintatapansa ansiosta alati kehityksen kärjessä.

On syytä muistaa, että kolmesta edellä mainitusta yrityksestä Microsoft ei ole aina ollut antifragiili – vielä kymmenisen vuotta sitten se miellettiin superjäykäksi ja vanhanaikaiseksi. Eli jos Microsoftin kokoinen jätti kykenee muuttumaan, kykenee siihen kuka tai mikä tahansa.

Miten tulla antifragiiliksi?

Antifragiilin yrityksen kulmakiviä ovat henkinen Growth mindset, jatkuva testaus, datan ymmärtäminen ja dataan pohjautuva päätöksenteko. Tärkeää on myös psykologinen turvallisuus. Epäonnistumisia ei saa pelätä, päinvastoin. On välttämätöntä kokeilla erilaisia asioita – epäonnistumisen uhallakin – koska epäonnistumisten objektiivinen analysointi on loistava tapa oppia. Pääasia on, että kokeilut tehdään suunnitelmallisesti ja siten, että lopputulema on mitattavissa. Samalla on luovuttava vanhoista opeista. Jokaisen työntekijän täytyy hakea uutta tietoa koko ajan, koska oppiminen ei lopu koskaan.

Ihannetilanteessa jokainen kasvutiimin jäsen on T-mallinen osaaja – laaja-alaisesti ajatteleva ammattilainen, joka ymmärtää oman erikoisalansa lisäksi muiden roolit ja tehtävät ja kykenee tarvittaessa suoriutumaan niistä tiettyyn pisteeseen asti itse. Tämä tapahtuu jatkuvalla oppimisella. Työntekijät eivät ole resurssi vaan voimavara, jota pitää kouluttaa koko ajan.

Meillä on prosessi hyvässä vauhdissa

Laitoimme yrityksemme strategian uusiksi viime keväänä. Prosessiin osallistui paitsi koko henkilökuntamme myös asiakkaamme. Operaatiossamme korostui asiakaskeskeisyys, jatkuva oppiminen ja virheistä oppiminen. Huomasimme pian, että olimme päässeet siiloutumaan – osalla tiimeistä oli jo käytössään loistavia käytäntöjä, jotka piti pikaisesti jalkauttaa läpi organisaation.

Nyt uuden strategian viitoittama muutostyö on täydessä vauhdissa. Yksi tärkeä osa strategian toteutumista on tiimien välinen aktiivinen dialogi ja onnistumisten ja epäonnistumisten analysointi. Lisäksi kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaidemme antamaa palautetta ja mahdollisia kehitystoiveita. Näiden keskusteluiden pohjalta suunnittelemme jokaiselle työntekijälle yksilöllisen koulutuspolun.

Koulutus kantaa hedelmää

Oman tiimini ydinosaamista on kysynnän luominen digimarkkinoinnin keinoin ja sisältöjen ja konseptien luominen digimarkkinoinnin tarpeisiin. Ennen työmme nojasi hyvin pitkälti olemassa olevien kanavien tarjoamien mahdollisuuksien tuntemiseen ja hyödyntämiseen. Aktiivisen koulutuksen ja uusien työkalujen käyttöönoton myötä näkemyksemme on nyt entistä laajempi – ja analyyttisempi. Kykenemme esimerkiksi analysoimaan asiakasyritystemme kilpailijoita entistä paremmin ja kaivamaan esille niiden toimivimmat mainokset, parhaimmat trafiikin lähteet ja avainsanat. Pystymme myös analysoimaan ja kokoamaan erilaisia, pieniäkin, kohderyhmiä huomattavasti tarkemmin kuin ennen ja hyödyntämään niiden käytökseen pohjautuvaa online-dataa kullanarvoisen insightin saamiseksi. Näemme nopeasti datan avulla parhaiten toimivat kanavat ja taktiikat ja osaamme suositella asiakkaillemme toimivimpia ratkaisuja eri tilanteisiin ja tarpeisiin.

Uudet valmiutemme vastaavat asiakkaidemme esittämiin kehitystoiveisiin, ja olemme jo nyt saaneet loistavaa palautetta uudesta lähestymistavastamme. Siinä missä ennen tutkimme pääosin asiakasyrityksen keräämää dataa, nyt tuon datan rinnalla on tasavertaisessa roolissa online-data. Meidän vastuullamme on sen löytäminen, kerääminen ja tulkitseminen.

Uusi tapamme toimia on helpottanut ja parantanut digitaalista kampanjointia ja muuttanut koko asiakaspolun mittaista tarjoamaamme entistä dataohjautuvammaksi. Olemme tehneet yhä tarkempia ja monipuolisempia kampanjasuunnitelmia eri aloille ja kohderyhmille – kampanjoita on kohdistettu muun muassa lääkealan ammattilaisille, siltojen suunnittelijoille ja rakentajille, sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa vaikuttaville päättäjille. Nyt kun olemme laittaneet dataohjautuvuuden isot valonheittimet päälle, ei entiseen taskulamppumalliin ole enää paluuta.

Leading by example

Tavoitteenani on kehittää jokaisesta digimarkkinointitiimiläisestäni T-mallinen osaaja. Ymmärrän, että tavoitteeseen päästäkseni minun tulee täyttää T-mallin vaatimukset myös itse. Siksi päätin jo viime keväänä aloittaa tiimini muutostyön itsestäni. Suoritin lyhyessä ajassa viisi uutta sertifikaattia. Jo ensimmäisen growth hacking -kurssin jälkeen sain ylitsepursuavan innokkuuteni ansiosta työkavereiltani uuden lempinimen: Ville 2.0.

Nyt, työarjen alkaessa, olen sitä mieltä, että Ville 2.0 on jo joiltain osin old school. Siksi maltan tuskin odottaa uutta, päivitettyä versiota itsestäni. Uuden oppiminen ja vanhan poisoppiminen on yksinkertaisesti mahtavaa ja tiimini supersertifioidut seniorit toimivat muutoksessa mahtavina kirittäjinä.

Haaste: ota selvää, oletko T-mallia vai et – tee pikatesti.

Oma tulokseni testissä oli 192/222. Laita paremmaksi!

Opintorikasta syksyn alkua!

Ville Murtojärvi
Ville 2.0 johtaa ID BBN:n digimarkkinointi- ja sisältötiimiä, vannoo dataohjautuvan digimarkkinoinnin nimeen ja pitää sormeaan kasvumarkkinoinnin pulssilla 24/7. Samalla hän pitää huolta siitä, että asiakkaiden B2B-operaatiot ovat dataohjautuvia, relevantteja, erottuvia ja tuloshakuisia. Villen repusta löytyy 20 vuotta markkinointikokemusta ja valtavasti tietoa eri aloista teknologiasta dataan ja metalliteollisuudesta lääkealaan.

Search